BALTAIS VĪTOLS

A R H I T E K T Ū R A  U N  D I Z A I N S

"NO  IDEA  WORKS  UNLESS  YOU  WORK  ON  THE  IDEA."

KRISTAPS VĪTOLS

LIENA VĪTOLA

ARHITEKTS

Beidzis Rīgas Tehniskas universitātes 

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti

2012. gadā un ieguvis arhitekta kvalifikāciju.

Pirmo darba pierdzi arhitektūras un dizaina

jomā ieguvis jau vidusskolas laikā, sākotnēji

strādājot ar reklāmu noformējumu un vēlāk

pievēršoties arhitekta palīga darbam.

ARHITEKTE

Beigusi Rīgas Tehniskās universitātes

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti

2013. gadā. Kopš 2014. gada turpina

studijas arhitektūras maģistratūras

programmā.

Arhitektes darba pieredze studiju laikā 

iegūta dažādos arhitektu birojos, kā arī

iesaistoties darbnīcās un semināros, kur

papildu uzkrātas zināšanas par telpas 

plānošanas filozofiju un apgūtas

padziļinātas grafiskā dizaina iemaņas.

Arī studiju laikā iegūtā praktiskā darba

pieredze pie dažāda mēroga projektiem

ļavusi izkopt savu darba stilu un iegūt

nenovērtējamu zināšanu bāzi.

Mūsu kopīgais darbs kā vienai komandai pie arhitektūras un dizaina projektiem ilgst

jau vairākus gadus. Sadarbībā ar citiem arhitektiem un projektēšanas birojiem esam 

piedalījušies vairākos arhitektūras konkursos, kā arī realizējuši dažādus projektus.

SADARBĪBAS PARTNERI:

SIA "AR.4" arhitektu birojs