BALTAIS VĪTOLS

A R H I T E K T Ū R A    /   D I Z A I N S

"NO  IDEA  WORKS  UNLESS  YOU  WORK  ON  THE  IDEA."

KRISTAPS VĪTOLS

LIENA VĪTOLA

SERTIFICĒTS ARHITEKTS

Beidzis Rīgas Tehniskas universitātes 

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti

2012. gadā un ieguvis arhitekta kvalifikāciju.

2022. gadā iegūts arhitekta prakses

sertifikāts.

ARHITEKTE, INTERJERA DIZAINERE

Beigusi Rīgas Tehniskās universitātes

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti

2013. gadā un ieguvusi arhitekta kvalifikāciju.

Arhitektes darba pieredze studiju laikā 

iegūta dažādos arhitektu birojos, kā arī

iesaistoties darbnīcās un semināros, kur

papildu uzkrātas zināšanas par telpas 

plānošanas filozofiju. Apgūtas padziļinātas

zināšanas telpu interjeru projektēšanā un

attīstītas grafiskā dizaina iemaņas.

Nemitīga savu prasmju pilnveidošana un

praktiskā pieredze 15 gadu garumā pie

dažāda mēroga projektiem ļavusi izkopt

savu darba stilu un iegūt nenovērtējamu 

zināšanu bāzi.

Mūsu kopīgais darbs kā vienai komandai pie arhitektūras un dizaina projektiem ilgst

jau 10 gadus. Sadarbībā ar citiem arhitektiem un projektēšanas birojiem esam 

piedalījušies vairākos arhitektūras konkursos, kā arī realizējuši dažādu mērogu

projektus.