A R H I T E K T Ū R A    /   D I Z A I N S

BURĀŠANAS CENTRS ĶĪŠEZERĀ

2012 gads / Ķīšezera krastmala pie Ziemeļu mola / attīstības priekšlikums

Priekšnosacījums ikvienas vietas attīstībai ir impulss, kas dod virzienu un saturu turpmākam ceļam. Labā variantā tas nāk no jau iepriekš pārbaudītām kvalitātēm. Ķīšezera gadījumā burāšanas vēsturei ir apmēram simts gadu, šajā vietā tai ir tradīcijas un arī aktualitāte šodien. Tai ir pamats kalpot arī par nozīmīgu daļu nākotnē un būt par jaunu impulsu vietas attīstībai.

Ķīšezera ūdensmalas attīstības koncepcija izstrādāta balstoties uz detalizēto vietas analīzi. Izstrādes procesā ņemtas vērā, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, vides ģeoloģiskās un hidroloģiskās īpašības, sabiedrības aptauju rezultāti, personīgie novērojumi un Rīgas attīstības plānā definētais virziens ar atsevišķiem labojumiem.

Burāšanas centrs Ķīšezerā uzskatāms par vienu no svarīgākajām teritorijas attīstības sastāvdaļām. Kā labākais risinājums ēkas novietnei tiek izvēlēts Ziemeļu mols. Burāšanas centra ēka veidota atbilstoši vietas identitātei un tēlam, izmantojot ilgtspējīgas projektēšanas principus, kā arī dabai draudzīgas un ekonomiskas tehnoloģijas.

Autors: Kristaps Vītols

PELDOŠĀ OSTA

2013. gads / Rīgas ūdens teritorijas, Daugava / attīstības priekšlikums

Priekšlikums publiskas telpas radīšanai uz ūdens ietver konceptuālu Peldošās Ostas piedāvājumu. Šī stratēģija atšķiras no vispārpieņemtā uzstādījuma – kā pilsētvidi tuvināt Daugavai, ar pretēju pozīciju. Tas ir, radīt veidu un vietu kā apskatīt pilsētu no ūdens un kā ūdens telpu saistīt ar pilsētvidi. Uz peldošas bazes veidotu objektu būtiskākās priekšrocības ir mobilitāte un spēja pielāgoties dinamiskajam pilsētas ritmam. "Flote" var mainīt enkurvietu, kā arī sastāvu reaģējot uz apstākļiem, pieprasījumu un sezonalitāti.

Peldošā Osta ir iespēja padarīt ne tikai Rīgas galveno akcentu un dominējošo vērtību – Daugavu – pieejamu pilsētniekiem un izveidot saistošu vidi sabiedriskai dzīvei, bet arī apgūt līdz šim novārtā atstātas teritorijas Rīgas ūdensmalās.

Autore: Liena Vītola

JAUNCIEMS PIE ĶĪŠEZERA

2014. gads / Jaunciems / attīstības priekšlikums

Autori: Liena Vītola, Kristaps Vītols, Egons Bērziņš, Līva Nordmane, Mārtiņš Rūsiņš, Oskars Kotello, Marta Ceriņa

MIERA IELAS "DZĪVES LĪNIJA"

2014. gads / Miera iela posmā no Mēness ielas līdz Kazarmu ielai / attīstības priekšlikums

Autori: Liena Vītola, Karīna Šumilo, Nils Remess

Projekts tapis sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju.