A R H I T E K T Ū R A   /   D I Z A I N S

baltaisvitols@gmail.com

 

Kristaps +371 2 9114619

Liena +371 2 9433181

REKVIZĪTI:

SIA "BALTAIS VĪTOLS"

reģistrācijas numurs: 40103841432

juridiskā adrese: Mednieku iela 1a, Salaspils, LV-2169

konta numurs: LV19HABA0551039196696